بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

✅ بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارات جانى وارد به کارکنان در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت
کارکنان می‌باشد.
انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در بیمه تجارت نو تحت عناوین ذیل تقسیم بندی گردیده اند:

۱️⃣ بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان واحدهاى صنعتى، تولیدى و خدماتى درقبال کارکنان
۲️⃣ بیمه نامه مسئولیت مدنى مجریان پروژه هاى عمرانى در قبال کارکنان
۳️⃣ بیمه نامه مسئولیت مدنى سازندگان ابنیه در قبال کارکنان ساختمانى

جهت مشاوره و آگاهی بیشتر با نمایندگی کد ۱۳۴۲بیمه تجارت نو در تماس باشید.

✳️ کرج – طالقانی شمالی – نرسیده به پل آزادگان – ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)

✳️ ۰۲۶۳۲۴۰۰۹۷۹
✳️ ۰۹۱۹۷۰۲۵۱۳۱