گذرخسارت پرداختی “بنو” از ۱۲۸ میلیارد ریال؛

تجارت‌نو ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت دیگر به‌کمیته امداد پرداخت کرد

درچهارمین مرحله پرداخت خسارت به مددجویان سیل زده کمیته امداد خمینی (ره)، یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از سوی بیمه تجارت‌نو در وجه این نهاد صادر شد.

در راستای جزئیات خسارت‌های پرداختی، رئیس شورای فنی بیمه تجارت‌ نو با اشاره به اینکه در میان شرکت‌های بیمه‌ای تاکنون این حجم خسارت پرداخت نشده و برای نخستین بار توسط مجموعه تجارت‌ نو محقق شد، اظهارداشت: در چهار مرحله بیش از ۱۲۸میلیارد و ۹۲ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) خسارت پرداخت شده که واریز مابقی در فواصل زمانی صورت خواهدگرفت.

سیدکاظم ملکوتی تعداد پرونده های بازدید شده خسارت را ۲۸ هزار واحد و بیشتر آنها را مربوط به موج دوم سیل اعلام کرده و افزود: خسارت‌ها برای ۲۳ استان کشوربوده و در این بین تاکنون برای حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی مددجویان امداد اعلام خسارت شده است.

وی اعلام رقم کل خسارت مورد تعهد بیمه تجارت‌نو را به دلیل کارشناسی دقیق‌تر موکول به روزهای آینده کرده و اظهارداشت: طبق قراردادهای اتکایی که بیمه تجارت‌نو با بیمه مرکزی و بیمه گران اتکایی دارد ۱۳ درصد از خسارت براساس آیین نامه ۷۶ به صورت اجبار نزد بیمه‌مرکزی پوشش بیمه اتکایی دارد و مابقی به شکل قراردادهای مازاد سرمایه و مازادخسارت با رهبری بیمه‌مرکزی تحت پوشش بیمه اتکایی قرارگرفته است.

شایان ذکر است؛ درجریان بازدیدهای میدانی، ارزیابی و پرداخت خسارات ناشی از سیل‌های اخیر، نیما نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت‌نو همواره تاکید داشته؛”با توجه به شرایط سخت به وجود آمده، تلاش تمامی پرسنل این است که خسارات مددجویان دراسرع وقت پرداخت شود. همانطورکه بارها گفته‌ایم تا پایان درکنارمددجویان آسیب دیده کمیته امداد امام خمینی(ره) ایستاده‌ایم.”