بیمه اتومبیل

  • بیمه بدنه اتومبیل

وسایل نقلیه علاوه بر مستهلک شدن، در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیر قابل پیش بینی قرار دارند که این خطرات ممکن است هزینه‌هاى سنگینى را براى مالکان خودرو ایجاد کنند.

بیمه بدنه اتومبیل این نوع هزینه‌ها را جبران می‏کند. از محل این بیمه­ نامه می‌توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که ناشی از حادثه(کلی و جزئی)، سقوط یا واژگون شدن خودرو، حریق و سرقت کلى خودرو باشد جبران نمود.

همچنین خطرات اضافی نیز با پرداخت حق بیمه مربوطه به صورت تکمیلی تحت پوشش قرار می­گیرند که عبارتند از:

سرقت جزئی قطعات و لوازم، شکست شیشه، سیل، زلزله، آتشفشان،

هزینه ایاب و ذهاب بیمه‌­گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه،

اثرات ناشى از پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی و نوسانات قیمت مورد بیمه.

  • بیمهنامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی، بیمه شخص ثالث

در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از بدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می‌گیرد.

منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشى از صدمه یا شکستگى، نقص عضو، از کار افتادگى(جزیى یا کلى-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونى، آتش‌سوزى و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه و یا خسارت‌های ناشی از محمولات وسیله نقلیه موضوع بیمه به اشخاص ثالث مى باشد.

منظور از خسارت‌هاى مالی، زیان‌هایى مى باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده وسیله نقلیه بیمه ­شده است که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان‌های بدنی شود. حداقل پوشش بیمه در بخش خسارت بدنی، معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۲٫۵ درصد تعهدات بدنی است. بیمه‌گذاران می توانند برای جبران خسارت­های بدنی و مالی بیش از حداقل مذکور، بیمه مازاد خریداری نمایند.