عکس تصادف رانندگی خود را ارسال و «خسارت» بگیرید!

✅📢 بیمه گذاران محترم رشته اتومبیل نمایندگی کد ۱۳۴۲ شرکت بیمه تجارت نو در صورت حادثه می توانند عکس تصادف رانندگی خود را ارسال و «خسارت» بگیرند! به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری، و اشاعه ویروس کرونا پیشنهاد می گردد در صورت بروز هر گونه تصادف منجر…

صدور بيمه نامه بدنه اتومبيل

✅ نمايندگى كد ١٣٤٢ شركت بيمه تجارت نو جهت صدور بيمه نامه بدنه اتومبيل با شرايط پرداختى زير اعلام آمادگى مى نمايد: ✳️1️⃣ پرداخت حق بیمه در ۱۲ قسط (یک سال) با استفاده از طرح وام بیمه، بدون کارمزد و مراجعه حضوری به بانک طرف قرارداد با اخذ ی…

بیمه نامه شخص ثالث

✅ نمايندگى كد ١٣٤٢ شركت بيمه تجارت نو جهت صدور بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل با شرايط پرداختى زير اعلام آمادگى مى نمايد: ✳️1⃣ پرداخت حق بیمه در ۱۲ قسط (یک سال) با استفاده از طرح وام بیمه، بدون کارمزد و مراجعه حضوری به بانک طرف قرارداد با اخذ یک…